Menu

4. Utlånsbetingelser

Formålet med Destinasjon Haugesund & Haugalandet er å fremme nasjonal og internasjonal markedsføring av Destinasjon Haugesund & Haugalandet som reisemål. All bruk av bilder i tråd med formålet er kostnadsfri for bruker. Kontakt Destinasjon Haugesund & Haugalandet om du er i tvil om din bruk av bilder er innenfor formålet med billedbasen.

Bilder som lastes ned fra databasen kan kun benyttes til det formål som er angitt i bestillingen. Bildene skal deretter slettes.

Dersom bildene ønskes benyttet til andre formål. - i tillegg til, eller i stedet for det formålet som var oppgitt ved bestilling - må ny bestilling sendes. Bestiller av bilder er ansvarlig for at bilder benyttes i henhold til utlånsbetingelsene og til det formål som var oppgitt ved bestilling.

Alle bilder som benyttes skal akkrediteres i henhold til akkrediteringsinformasjon som er opplyst i tilknytning til hvert enkelt bilde. Klikk på lite bilde for å få tilgang til dybdeinformasjon. Med akkreditering menes en setning, slik som dette "Foto: visithaugesund.no/Per Eide". All bruk av bilder i strid med utlånsbetingelsene vil medføre et straffegebyr på Nok 2.000 per bilde som benyttes.