Menu

4. Utlånsbetingelser

Formålet med denne bildedatabasen er å fremme nasjonal og internasjonal markedsføring av Haugalandet som reisemål. Bilder kan kun benyttes til å markedsføre den delen av Haugalandet som motivet er hentet fra. Bildene kan ikke brukes til kommersielle formål eller som trykk på varer og andre artikler for salg. Bildene i databasen kan brukes av turoperatører, magasiner, aviser, men kun dersom de brukes for å illustrere reisemålet Haugalandet. Bildene kan ikke benyttes til å bygge opp egne nettsider, ønsker du å benytte bildene til slik bruk må du selv kontakt den enkelte fortograf for å avtale kjøp og rettigheter av gjeldende bilde.

 

All bruk av bilder i tråd med formålet er kostnadsfri for bruker. Kontakt info@visithaugesund.no om du er i tvil om din bruk av bilder er innenfor formålet med billedbasen.

Dersom bildene ønskes benyttet til andre formål. - i tillegg til, eller i stedet for det formålet som var oppgitt ved bestilling - må ny bestilling sendes. Bestiller av bilder er ansvarlig for at bilder benyttes i henhold til utlånsbetingelsene og til det formål som var oppgitt ved bestilling.

 

Alle bilder som benyttes skal akkrediteres i henhold til akkrediteringsinformasjon som er opplyst i tilknytning til hvert enkelt bilde. Kreditering av fotograf er en rettighet nedfelt i åndsverkloven. Klikk på lite bilde for å få tilgang til dybdeinformasjon. Med akkreditering menes en setning, slik som dette "Foto: visithaugesund.no/Navn Fotograf".

 

Ett eksemplar av den aktuelle publikasjonen eller en lenke til nettsiden skal sendes til Destinasjon Haugesund & Haugalandet (info@visithaugesund.no), umiddelbart etter produksjon.

 

Bruk av bilder i strid med utlånsbetingelsene vil medføre at du blir fakturert for bruken av billedmateriellet i henhold til den enkelte fotografs til enhver tid gjeldende prisliste. Prisen vil avhenge av bruk og opplag. I tillegg påløper et straffegebyr på NOK 5.000,- pr. bilde.